Coaching by Randall

Coaching voor jongeren en volwassenen

Privacy policy

Privacyverklaring

Coaching by Randall gevestigd aan de Katwijkstraat 6a, 2586 VP te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Coaching by Randall
Katwijkstraat 6a
2586 VP Den Haag
Tel 06-41218077

Verwerking persoonsgegevens

Coaching by Randall vraagt je persoonsgegevens en bewaard deze met toestemming i.c.m. een coachingstraject. De volgende gegevens worden standaard gevraagd:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum

Informatie welke door jou wordt verstrekt ten behoeve van het coachingstraject, wordt schriftelijk genoteerd tijdens de gesprekken.

Doeleinde gegevens

De gegevens worden voor jouw coachingstraject gebruikt met de daarbij behorende afhandeling van de betaling. Je contactgegevens worden gebruikt bij eventuele annulering of wijziging van de afspraak en/of feedback na een gesprek. De gegevens van de werkgever worden gebruikt om een offerte op te stellen voor een coachingstraject op maat met eveneens een financiële afhandeling.

Bewaartermijn gegevens

Coaching by Randall bewaard je gegevens maximaal een jaar. Na het jaar worden de gegevens vernietigd / verwijderd. Zowel schriftelijk als digitaal. Hierbij gaat het om:

  • Persoonsgegevens
  • Persoonlijke informatie gedeeld tijdens de gesprekken

Het fiscale bewaartermijn betreft 7 jaar.

Delen gegevens

Alle gedeelde informatie valt onder beroepsgeheim en zal onder geen enkel beding gedeeld worden met derden. Uitsluitend met schriftelijke en/of mondelinge toestemming van cliënt kan de keuze voor het delen van informatie gemaakt worden.

Cookies

Coaching by Randall maakt gebruik van Tracking cookies via Google Analytics ter optimalisatie van het functioneren van de website en ten diensten van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden geenszins gekoppeld aan ip-adressen of ander soort privacy gevoelige informatie. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor commerciële doeleinden van de website ter bevordering van het aanbieden van de diensten van Coaching by Randall

Inzien gegevens

Te allen tijde heeft de cliënt het recht om zin/haar gegevens in te zien. Verzoek tot wijzigen of verwijderen van gegevens wordt alleen geaccepteerd en uitgevoerd wanneer het verzoek van cliënt zelf komt.